Heropening Diemerplas

Heropening Diemerplas

Het is september 1934 als Diemen opgeschrikt wordt door een felle brand in het vooral onder Amsterdammers zo populaire zwembad De Diemerplas. Gelukkig is het
zomerseizoen net ten einde en kunnen de daarop volgende maanden besteed worden aan het opknappen van de schade. En dat gebeurt grondig in de wintermaanden. Het restaurant en terras, die door de brand veel hadden geleden, zijn nieuw opgebouwd en gerestaureerd.
De kleedkamers zijn uitgebreid en nieuw geschilderd. Mooi duinzand is gestort in de zonnebaden. De ondiepe bassins heeft men opnieuw van zand voorzien, terwijl de diepe baden zijn uitgediept.
Op een mooie zaterdagmorgen in mei 1935 wapperen de vlaggen weer als vanouds en gaan de poorten open voor het publiek. De directie heeft gedurende de winter
uitnodigingen gestuurd naar tal van jeugdorganisaties, die daaraan gehoor geven en in groten getale naar Diemen zijn gekomen om er te zwemmen. Natuurlijk, zo was dat toen, zijn de dames- en herenafdeling in deze inrichting streng gescheiden. Op deze feestelijke openingsdag kregen alle bezoekers bij aankoop van het entreebewijs een extra bewijs cadeau. Slimme marketing om de loop of liever gezegd de zwemslag er weer in te krijgen.

Scroll naar boven