Ons bezoekadres

Historische Kring Diemen
Burg. Bickerstraat 46b
1111 CC Diemen

Correspondentieadres Secretaris

Historische Kring Diemen
p/a Burg, Bickerstraat 46b
1111 CC Diemen
info@historischekringdiemen.nl

Financiele gegevens

Bank: IBAN NL95INGB0001525866
ANBI fiscaal nummer: 805649438
E-mailadres: penningmeester@historischekringdiemen.nl

ANBI Status

De Historische Kring Diemen is door de belastingdienst met ingang van 2012 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Deze ANBI Status geeft belastingvoordelen voor personen en (culturele)instellingen (zoals onze Historische Kring Diemen). Zo zijn zij over te schenken bedragen geen schenkings- of successierechten verschuldigd. ANBI fiscaal nummer: 805649438
Personen (en ook bedrijven) die tijdens hun leven de Kring willen begiftigen, kunnen deze bedragen als gift bij hun belastingopgave opvoeren.

Ook donateurs kunnen hun donaties als gift opvoeren op hun belastingopgave.

Vanaf 1 januari 2014 kan een periodieke schenking op twee manieren worden vastgelegd, namelijk bij de notaris óf in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Historische Kring. Indien u kiest voor de laatste mogelijkheid dan bespaart u honderden euro’s en een bezoek aan de notaris.
Een éénmalige schenking kunt u overmaken op rekening IBAN: NL95 INGB0001525866 tnv penningmeester HKD onder vermelding van “schenking”. Wij zijn blij met iedere extra bijdrage.

Op de website van de Belastingdienst staan voorbeeldformulieren: een overeenkomst voor een periodieke gift in geld en in geval van een machtiging voor automatische incasso een betalingsvolmacht voor een periodieke gift in geld.

Secretaris

Peter Texier
info@historischekringdiemen.nl

Algemeen lid
Hans de Waardt
Algemeen lid
Irene van Eijk-Baars

Zoals elke Diemenaar weet, zijn in de voorbije 20e eeuw vele waardevolle objecten (zoals gebouwen) uit het straatbeeld en uit de weilanden van Diemen verdwenen. In 2015 wil de HKD samen met Bond Heemschut een monument redden van de ondergang, namelijk de Grote Rietschuur van de architect van Klingeren. Daarnaast heeft de HKD een monumentencommissie in het leven geroepen. Deze commissie adviseert het bestuur van de HKD over alles wat met monumenten in Diemen te maken heeft. Doel is om waardevolle monumenten voor het nageslacht te bewaren.

De Historische Kring Diemen heeft een Monumentencommissie opgericht. Zij wil samen met de gemeente Diemen streven naar het behoud van waardevolle monumenten in Diemen.

Benieuwd geworden naar de monumenten in Diemen?

Klik hier voor een overzicht van de Rijksmonumenten in Diemen

Klik hier voor een overzicht van de Gemeentemonumenten in Diemen

Scroll naar boven