www.daaromdiemen.nl​Type dit websiteadres

in uw browser

 

(Advertenties)

Koffieklets

Een volgende Koffieklets

is weer in 2019

Burg. Bickerstraat 14b

Diemen

Lees meer....

 

 

Welkom bij

de Historische Kring Diemen

 

Disclaimer

Onze website is zo veel mogelijk aangepast aan de privacywet van 25 mei 2018.

Gebruikt materiaal is zorgvuldig geplaatst met vermelding van de eigenaar.

Mocht u materiaal aantreffen dat uw onvervreemdbaar eigendom is,

dat wordt dat op verzoek verwijderd .Dit geldt ook voor het materiaal

op onze 2 beeldbanken

  

Wij werken standaard met Google Chrome 

  

Contact, secretaris HKD:

Info@historischekringdiemen.nl

 

Voorzitter HKD

voorzitter@historischekringdiemen.nl

 

Downloaden HKD-formulieren:

Lid van worden de HKD?

 

Uw website is zichtbaar op uw, desktop,

uw laptop, uw tablet en in op uw smartphone. 

 

Webmaster: 

email@historischekringdiemen.nl

  

 

Gemeente Diemen

(Advertentie)

 

Herinneringen aan Diemen

 

Voor het maken van het boek

Herinneringen aan Diemen zijn wij op zoeknaar mensen die hun herinneringen en

verhalen willen delen. 

  

Info

Vereniging Historische Kring Diemen

New menu