Slideshowfoto's Eigen Beeldbank HKD

 

Clubhuis HKD open

in de loop van september

 

  

Dus op de maandagochtenden zijn er weer bijeenkomsten als fotoclub, redactie tijdschrift, leesgroepje. Heeft u iets te bezorgen zoals spulletjes over Diemen.

Neem a.u.b. dan van te voren even contact op met info: voorzitter HKD:  voorzitter@historischekringdiemen.nl

 

de komende maanden weer sterkte met alles.

 

met vriendelijke groeten,

Ad Saan Voorzitter Historische Kring Diemen.

 

----------------

 

Wie is > en wat doet de HKD

Facebook > - Twitter >

 

Lid worden van de HKD >

Het lidmaatschap van de HKD bedraagt € 22,50 per lid, per kalalenderjaar

Leden ontvangen de HKD nieuwsbrief en minmaal twee maal per jaar het verenigingsblad Historisch Kring Diemen.

En eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering. De vergadering verschuift naar 2021, door de Coronacrisi.

Aanmelden bij het secretariaat: info@historischekringdiemen.nl

 

de komend maanden weer sterkte.

Het tijdschrift wordt verzorgd door deskundige historici, uit Diemen, die door de wol geverfd zijn.

Zij verzorgen het HKD-blad  al jaren, met schitterende, interessante resultaten.

Heet nieuw tijdschrift 20202 komt nog voor de kerst in de bus.

 

Boeken >

De HKD heeft in 30 jaar al een hele serie van 6 interessante boeken en 2x per jaar een tijdschrit uitgegeven over de Historie van Diemen.

 

Koffieklets >

Een aantal malen per jaar is er een gezellige koffieklets, om bij te praten en eventueel oude spullen en oude foto's te brengen.

Ook zijn oude verhalen over Diemen zeer welkom.

 

Algemeen plaatselijk nieuws >

Nieuws van de plaatseljke pers en de HKD.

 

De HKD-maandagmorgen is eind september weer open

Burg. Bickerstraat 46b 1111 CC Diemen

Als u komen wil neem dan eerst even contact op met de voorzitter: info: voorzitter HKD:

U mag, eventueel, historische spullen en oude foto's en dit zo heel oude foto's meebrengen: voorzitter@historischekringdiemen.nl

 

Video-YouTube-Artikelen >

Tentoonstellingen >

Interessante video's. Verhalen van oude Diemenaren en Diemenezen. Bijzondere artikelen de schrijfster Ellen van Meurs.

Een zeer belangwekkende verhalen over Diemen en Artikelen over de Amsterdamse Balthasar Beschey (1738-1804)

 

Canon van Diemen >

Een zeer belangwekkende, door de HKD vervaardigde website over Diemen

 

Boek Canon Diemen >

De geschiedenis van Diemen in een oogopslag.

 

Crowdfunding monument vliegers >

Voor het Monument voor de Vliegers

https://www.doneeractie.nl/monument-voor-omgekomen-vliegers-wo2-in-diemen/-42202

De onthulling van Monument Vliegers is uitgesteld tot 2021, door de Coronacrisis

 

Open momumentendag >

 

De foto's zijn van de Open Monumentendag 2019.

Op de Open Mumentendag 2020 is er misschien een mouw aan tepassen op eigen terrein van de HKD.

Wellicht samen met ander verenigen in Diemen. Na 17 augustus hoort u meer.

 

Excursies >  Evenementen>

 

Het is alles nog oud spul uit 2019, dit door de Coronacrisis. Maar u ziet wel wat we nu moeten missen.

 

Het uitgeven van boeken over Diemen >

Er zijn in de loop van bijna 30 jaar al een hele rij historische boeken over Diemen geschreven.

Historische boeken worden nog steeds ver Diemen geschreven.

 

Fotoclub>

 

Er is ook en fotoclub die oude foto's gereed maakt om in de beeldbank geplaatst te worden.

Er is nog een flinke voorraad en komt nog steeds meer fotowerk binnen. Druk zat.

Helpen? Info: voorzitter@historischekringdiemen.nl

 

Nieuws en Nieuwtjes >

Al het plaatselijk nieuws en eigen Facebook- en Twittennieuws van de HKD.

 

Historische artikelen >

Over het schilderij in Schuilkerk de Hoop en over b.v. de Amsterdamse Balthasar Beschey (1738-1804)

Geschreven door Ellen van Meurs.

 

De geschiedenis van Diemen >

Hier is heel veel over te vertellen.

 

Verzamelen historische spullen >

Heef u nog historische spullen liggen over de geschiedenis van Diemen, De HKD is daar zeer in geïnteresseerd.

Info over schenken van deze spullen: voorzitter@historischekringdiemen.nl

 

Wie kent deze foto? >

Dit zijn foto's waarvan de fotoclub de oorsprong nog niet heeft kunnen achterhalen.

Info: voorzitter@historischekringdiemen.nl

 

 

Krantenknipsels >

De fotolub is op zoek naar oude krantenknipsels over Diemen.

Info:  voorzitter@historischekringdiemen.nl

 

Educatie >

De geschiedenis van Diemen doorgeven aan groep 7 en 8 van de basisscholen.

 

Evenementen >

Dit alles komt helaas nog, door de Corona nog pas in 2020.

 

 

Cursussen >

Nieuw cursussen zijn nog in concept.

 

Anbistatus >Financiën >

 

Voorzitter: Ad Saan 

Info: voorzitter@historischekringdiemen.nl

 

Secretaris: Peter Texier            

Esplanada de Meer 160

1098 WP  Amsterdam

Tel:  020-6954140

Email: info@historischekringediemen.nl

 

Penningmeester: Han Saan

Buitenlust 50 1111 JK  Diemen
penningmeester@historischekringdiemen.nl

Tel: 020-6908213

Iban NL95 INGB 0001525866       

tnv penningmeester HKD

 

Contributie 22,50 per kalenderjaar.

 

Opgericht 16 maart 1991  

 

 K.v.K. No. V40537374  

  

 

 

 

Deze website wordt al jaren gratis

gebouwd door bestuurslid Frans Deckers

 

Opgericht 16 maart 1991

 

 

Wat wil je meer weten over

de geschiedenis van Diemen

 

 

 

De vereniging Historische Kring Diemen heeft tot doel

de kennisen de belangstelling van de geschiedenis van

Diemente bevorderen en tewaken over het culturele erfgoed

van Diemen.

Wil je ook meer weten over de geschiedenis van Diemen?

 

Wordt nu dan lid

 

De geschiedenis van Diemen is heel boeiend

en interessant.

En ligt in onze omgeving gewoon voor het oprapen!

 

 

Als je meer van de lokale geschiedenis weet, begrijp

je beter waar je woont. Je weet en ziet meer

namen, begrippen krijgen meer betekenis als je

de antwoorden kent.

 

'Waarom is er in Diemen zoveel

ouds gesloopt?'

''Waarom ligt er in Diemen een

Portugees Joodse begraafplaats in Diemen.

Hoe oud is Diemen eigenlijk?

"En hoe was Diemen in de Tweede Wereldoorlog?'

Wie zijn de bekende Diemenaren?'

 

 

De afgelopen 30 jaar heeft de Historische Kring Diemen

geprobeerdantwoord te geven op deze en

nog veel andere van dit soort vragen.

Er zijn er nog veel meer te beantwoorden.

Je kan hiervoor teruglezen in onze tijdschriften en boeken 

die de Historische Kring Diemen heeft uitgegeven,

 

 

 

Door het opstellen van en uitbrenegen van

de Onderwijscanon van Diemen

betrekken we ook de Diemerjeugdnu

in de geschiedenis van Diemen.

 

Wat doet de HKD ?

 

 

De Vereniging Historische Kring Diemen

probeert haar leden en andere belangstellenden

voor de geschiedenis van Diemen te interesseren.

 

Dat doen wij door het uitgeven

van onze tijdschriften boeken en het beschrijven

van de historie evan Diemen enhet afnemen

van van interviews met oude Diemenaren.

Ook door hett houden van lezingen,

excursies en tentoonstellingen.

 

 

Lees ook de 2 bijzondere artikelen

van onze geliefde schrijfster

Ellen van Meurs

 

En alles doen wij geheel uit vrijwilligers

bestaande werkgroepen

 

 

 De fotobewerkingsgroep zorgt voor digitilseren

en beschrijven van foto's en afbeeldingen

voor onze beeldbank

 

De tijdschriftenredactie maakt al 30 jaar 2x per jaar

een prachtig tljdschrift

De documentenwerkgroep, digitaliseert

ocumenten, kranten. prenten en veel meer

en brengt deze onder in de documentenbank.

 

De monumentencommissie werkt voor behouden

het gebouwde erfgoed.c

 

Paleografie. Het lezen en puzzelen met

oude handschriften.

De arcchiefgroep bewaard en registreert alles v

oor het nageslacht.

 

 

De projectwerkgroep is een groep vrijwilligers m

et een sprecifieik project

zoals de Canon van Diemen

 

Monument omgkomen Vliegers WO II

 

 Doneren voor Momument

Doneren voor monument omgekomen vliegers wo2: 

 

 https://www.doneeractie.nl/monument-voor-omgekomen-vliegers-wo2-in-diemen/-42202

 

Wie kent deze foto?

 

Krantenknipsels uit de oude doos

 

 

 

Doneren Historische Diemer spullen?

 

 

 

Keep Them Rolling 2005, Diemen

Foto's: Bestuurlid Fans Deckers

 

 

Saanmuseum - Diemen

 

Vragen en meer.....

 

Bekijk ook het MENU

 

Redactie HKD

 

 

 

Vereniging 

Historische Kring Diemen

Het bestuur van de HKD hoopt in de loop van september

de ledemactiviteiten weer op te starten zie nieuwsbrief

 

HKD, steeds in beweging