Tijdschriften en Boeken

 

 Onderwijscanon van Diemen - Vergroting

 

Weer veel nieuws over Diemen 1 - 2021 Vergroting

 

Weer veel nieuws over Diemen 2 - 2020 Vergroting

 

Nieuw boek,

over de Canon van Diemen

 

 

 

Opvallende gebeurtenissen in Diemenm en veel meer 1 - 2020 Vergroting

Stuikelstenen voor vermoorde  joodse dorpsgenoten. 

nummer 2 -2019 - Vergroting

 

Ondernemers in Diemen en veel meer- 1 - 2019 Vergroting

 

 

Burgemeesters van Diemen. nummer 2 - 2018 - Vergroting 

 

Over de brandweer in Diemen, nummer 1 -2018 - Vergroting

 

Speciaal fotonummer 27-2-17 - Vergroting

 

 

Onbekende foto's en interessante artikelen, nummer 1-'17 Vergroting

 

Onze boeken 

Nieuw boek over de Canon van Diemen

 

Eigen uitgave boekenserie over Diemen

 

Boek "Diemens Oorlog" nog te koop.

 

Bij de Historische Kring Diemen zijn nog enige exemplaren van het in 2015  door de HKD uitgebrachte boek “Diemens Oorlog” te koop.

 

 

€ 29,50 

 

Het boek geef in tekst en beeld een gedetailleerd beeld van het dagelijks leven in Diemen in de oorlogs-jaren van WW2.

 

Het gaat te ver om alle onderwerpen op te sommen, maar het boek is een aaneenschakeling van fascinerende verhalen die een beeld geven van een zware en zwarte periode uit de Diemense geschiedenis.

 

Het boek kost € 29,50  

Bestellingen aan: of ophalen tegen contante betaling, op iedere maandagmorgen tussen 09.30 uur en 12.00 uur bij de Historische Kring Diemen, geb. De Schakel, Burg. Bickerstraat 46b. 111CC DDiemen

 

Uitverkoop tijdschriften

U kunt nog oude ontbrekende HKD tijd- schriften verkrijgen tegen de prijs van:

5 voor 10 euro ( kleur )

5 voor 7,50 euro ( zwart/wit ) 

Ook zijn er nog veel complete jaargangen van het blad en losse nummers te koop 

info bij: voorzitter@historischekringdiemen.nl

of de secretaris: Info@historischekringdiemen.nl

 

Cadeaubon

U kunt familie en vrienden voor één jaar lid maken tegen het gereduceerde tarief van 15 euro. De bonnen zijn te verkrijgen bij de verschillende bestuursleden

Bestellingen aan: info@historischekringdiemen.nl of ophalen tegen contante betaling, op iedere maandagmorgen tussen 09.30 uur en 12.00 uur

 

 

 

 

Vereniging 

Historische Kring Diemen

 

HKD, steeds in beweging