Over ons + Bestuur HKD

 

1. Bestuur

2. Statuten

3. Ledenaantal

4. Oprichtingsjaar 

5. Financiële jaarstukken '17

5a. Jaarverslag 2017

6. Financiële jaarstukken '16

6a. Jaarverslag 2016

7. ANBI status

 

Belangrijke mededeling

Wij zoeken mensen voor

de versterking van het HKD Bestuur.

Aanmelden: iedere maandagmorgen

tussen 09.30 uur en 12.00 uur

bij de Historische Kring Diemen,

De Schakel, Burg. Bickerstraat 46b.

 

Aanmelden per e-mail:

bij onze secretaris: 

info@historischekringdiemen.nl

of onze voorzitter:

adsaandiemen@gmail.com

of bij de webmaster

email@historischekringdiemen.nl

 

1. Bestuur

Het bestuur van de Historische Kring

Diemen bestaat uit de volgende leden:

Ad Saan, voorzitter - adsaandiemen@gmail.com         

Peter Texier, secretaris - info@historischekringdiemen.nl

Han Saan, penningmeester - saan44@zonnet.nl                

Frans Deckers, webmaster - email@historischekringdiemen.nl

Cora Rijfkogel, lid - cora.rijfkogel@gmail.com

Ellen van Meurs, lid -  ellenvanmeurs@hotmail.nl

 

Extra ALV, 3 november 2018, aftreden bestuursleden

       

Bezoekadres:

Historische Kring Diemen                     

Burg. Bickerstraat 46B - Diemen 

Correspondentieadres: 

p/a                                        

Rietzangerweg 104          

1111 VN Diemen

   

IBAN nl95ingb0001525866                            

ANBI fiscaal nummer 805649438

E-mailadres: info@historischekringdiemen.nl  

 

2. Statuten

De statuten zijn op te vragen

bij de secretaris van de HKD.

Emailadres: 

info@historischekringdiemen.nl 

 

3. Ledenaantal

Heden 276 leden

Leden aantal: 31-12-2017 - 512

Leden aantal: 31-12-2016 - 508

 

 

4. Oprichtingsjaar HKD

De Historische Kring Diemen is opgericht 16 maart 1991

 

 

Vereniging Historische Kring Diemen

 

MENU

klik op de streepjes