Over ons + Bestuur HKD

 

 

1. Bestuur

2. Statuten

3. Ledenaantal

4. Oprichtingsjaar 

5. Jaarverslag 2017 >>>

6. Financiële jaarstukken '17

7. ANBI status

 

Belangrijke mededeling

Wij zoeken mensen voor

de versterking van het HKD Bestuur.

Aanmelden: iedere maandagmorgen

tussen 09.30 uur en 12.00 uur

bij de Historische Kring Diemen,

De Schakel, Burg. Bickerstraat 46b.

 

Aanmelden per e-mail:

bij onze secretaris: 

info@historischekringdiemen.nl

of onze voorzitter:

adsaandiemen@gmail.com

of bij de webmaster

email@historischekringdiemen.nl

 

1. Bestuur

Het bestuur van de Historische Kring

 

Diemen bestaat uit de volgende leden:

Ad Saan, voorzitter - adsaandiemen@gmail.com         

Peter Texier, secretaris - info@historischekringdiemen.nl

Han Saan, penningmeester - saan44@zonnet.nl                

Frans Deckers, webmaster - email@historischekringdiemen.nl

Cora Rijfkogel, lid - cora.rijfkogel@gmail.com

Ellen van Meurs, - lid ellenvanmeurs@hotmail.nl

 

Rooster aftreden bestuur (11 april 2017) pdf >>

       

Bezoekadres:

Historische Kring Diemen                     

Burg. Bickerstraat 46B - Diemen 

Correspondentieadres: 

p/a                                        

Rietzangerweg 104          

1111 VN Diemen

   

IBAN nl95ingb0001525866                            

ANBI fiscaal nummer 805649438

E-mailadres: info@historischekringdiemen.nl  

 

2. Statuten

De statuten zijn op de vragen bij de secretaris van de HKD.

Emailadres: 

info@historischekringdiemen.nl 

 

3. Ledenaantal

Per 31-12-2014 had de HKD 547 leden en per 31-12-2015 was dit aantal gedaald tot 512.

Wij denken dat met name de recessie hier een rol in heeft gespeeld.

 

Diemen, 9 februari 2016 

Opgemaakt door J.P. Texier, secretaris.

 

4. Oprichtingsjaar HKD

De Historische Kring Diemen is opgericht in maart 1991

 

 

Vereniging Historische Kring Diemen