Nieuwsbrief 2017

 

 

Nieuwsbrief van de Historische Kring Diemen

2017

  

Aan de leden,

 

De nieuwe nieuwsbrief van 2017, ongeveer oktober / november.  

-------------------------------

 

Nieuwsbrief september 2016

 

Nieuwsbrief van de Historische Kring Diemen

september 2016

 

Aan de leden,

 

Openstelling verenigingsgebouw

De zaterdagen zijn: 10 en 17 september, 15 oktober en 19 november. We hopen u allen te ontmoeten.

 

Excursie

Op zaterdag 8 oktober a.s. willen we een excursie gaan houden naar Naarden vesting.

Afspraak in Naarden 14.00 uur Het betreft een excursie met rondleiding, waarbij u met eigen vervoer naar Naarden komt. Een beperkt aantal mensen die slecht ter been zijn kunnen meerijden met de voorzitter Ad Saan. Gaarne van tevoren opgeven of u meegaat met de excursie.

 

Rectificatie Diemer Nieuws 30 juni

Het betreft de zinsnede dat krakers in Vredehof hebben gewoond. Dat is niet waar.  Arie Roest heeft er met toestemming van de gemeente Diemen tot ca 1992 gewoond. Hij was dus geen kraker. Arie Roest heeft de boerderij in die jaren goed onderhouden en  grotendeels opgeknapt. Het verval trad pas in nadat hij de boerderij van de gemeente moest verlaten. Wel werd al snel  daarna de  nog in goede staat verkerende stal gesloopt. De sloop vond echter pas plaats nadat bouwbedrijf Verwelius de boerderij had verkocht.

 

Diemens Oorlog

 

 

Er zijn nog enkele exemplaren van Diemens Oorlog beschikbaar € 29,50 

 

Emailadres

Gaarne aan de secretaris uw E-mailadres doorgeven. Bespaart portokosten: 

info@historischekringdiemen.nl

 

 

Het Bestuur

 

Aan de leden,

 

Canon van Diemen

Op zaterdag 7 september zal in het gemeentehuis de eerste proefdruk verschijnen van het boek “Canon van Diemen”. Tevens zal op die dag de website “Canon van Diemen” live gaan. Dit gebeurt door burgemeester Erik Boog met een druk op de knop. In 26 hoofdstukken wordt de geschiedenis van Diemen vertelt. Het boek verschijnt met harde kaft. U kunt intekenen voor het boek en u krijgt dan korting en uw naam komt in het boek. De prijs bedraagt dan 17,50 euro. Na 30 september ( de sluitingsdatum voor het intekenen ) bedraagt de prijs 19,95 euro. U kunt per email intekenen of op intekenlijsten die op 7 september in het gemeentehuis of op de HKD kraam ( nr 19 )op de kramenmarkt gereed liggen.

 

Excursie Vrijmetselaars

Op zaterdag 23 november om 13.30 uur is er een excursie naar de loge van de Vrijmetselaars Vereniging Amsterdam, Vondelstraat 39 te Amsterdam.

 

Dag/datum: zaterdagmiddag 23 november 2019 Ontvangst/binnenlopen 13.00 uur Presentatie door de heer J. Treffers 13.30 – 14.30 uur Rondleiding door de heren Treffers en Van den Burg 14.30 - 15.30 uur Afsluiting met koffie/thee/koekje in de serre 15.30 - 16.30 uur

 

Kosten: Geen. De HKD schenkt een vrijwillige bijdrage aan de Stichting Teknophilos. U kunt u opgeven bij de één van de bestuursleden van de HKD.

 

Mini-symposium 3 oktober

Op 3 oktober (19.00-22.30) organiseert een aantal inwoners van Diemen het mini-symposium ‘Verzet en verraad in de straat’ in kerkgebouw 'De Ontmoeting', Schoolstraat 8. Naar aanleiding van de legging van struikelstenen – voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog - in Diemen Centrum-West

Nieuwsbrief van de Historische Kring Diemen

september 2019

 

op vrijdagochtend 4 oktober.Laura Israëls zal spreken over de oorlogsslachtoffers, Taco ten Dam van de Historische Kring Diemen zal spreken over collaboratie, Raymund Schütz bespreekt de rol van de joodse raad en Ronald van Gelder zal het hebben over onderduikverleners en verzetsmensen uit die buurt. Burgemeester Erik Boog zal de avond openen. Toegang bedraagt 5 euro per persoon (gepast baar geld bij binnenkomst).

 

Koffieklets.

Deze is van 10.00 uur tot 13.00 uur De data zijn: 14 september en 16 november in ons verenigingsgebouw Burg. Bickerstraat 46B. Op 14 september staat de vliegtuigmotor buiten het verenigingslokaal.

 

Emailadressen

Gaarne aan de secretaris uw emailadres doorgeven. Bespaart portokosten.

 

Ledenwerfactie

Door vertrek en overlijden van een aantal van onze leden is het ledenaantal van de HKD onder de 500 gekomen. We willen daarom een ledenactie starten. En we hebben de volgende actie bedacht. Indien u één nieuw lid aanbrengt dan betaalt u het jaar daarop maar de helft van de contributie, bij twee leden 30% van de contributie. We hopen dat u aan deze actie deel wilt nemen. Daarnaast zoeken we de publiciteit op om meer

 

Bestuursleden gezocht

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden voor onze vereniging. Vindt u het leuk om beleid uit te zetten voor onze vereniging en om u in te zetten voor het communiceren over de geschiedenis van Diemen in verenigingsverband? Wel is het zo dat zal worden gekeken naar voldoende geschiktheid voor de functie. U kunt zich aanmelden als bestuurslid als u interesse heeft..

 

Het Bestuur

Vereniging Historische Kring Diemen

 

MENU

klik op de streepjes