Nieuwsbrief 2017

 

 

Nieuwsbrief van de Historische Kring Diemen

2017

  

Aan de leden,

 

De nieuwe nieuwsbrief van 2017, ongeveer oktober / november.  

-------------------------------

 

Nieuwsbrief september 2016

 

Nieuwsbrief van de Historische Kring Diemen

september 2016

 

Aan de leden,

 

Openstelling verenigingsgebouw

De zaterdagen zijn: 10 en 17 september, 15 oktober en 19 november. We hopen u allen te ontmoeten.

 

Excursie

Op zaterdag 8 oktober a.s. willen we een excursie gaan houden naar Naarden vesting.

Afspraak in Naarden 14.00 uur Het betreft een excursie met rondleiding, waarbij u met eigen vervoer naar Naarden komt. Een beperkt aantal mensen die slecht ter been zijn kunnen meerijden met de voorzitter Ad Saan. Gaarne van tevoren opgeven of u meegaat met de excursie.

 

Rectificatie Diemer Nieuws 30 juni

Het betreft de zinsnede dat krakers in Vredehof hebben gewoond. Dat is niet waar.  Arie Roest heeft er met toestemming van de gemeente Diemen tot ca 1992 gewoond. Hij was dus geen kraker. Arie Roest heeft de boerderij in die jaren goed onderhouden en  grotendeels opgeknapt. Het verval trad pas in nadat hij de boerderij van de gemeente moest verlaten. Wel werd al snel  daarna de  nog in goede staat verkerende stal gesloopt. De sloop vond echter pas plaats nadat bouwbedrijf Verwelius de boerderij had verkocht.

 

Diemens Oorlog

 

 

Er zijn nog enkele exemplaren van Diemens Oorlog beschikbaar € 29,50 

 

Emailadres

Gaarne aan de secretaris uw E-mailadres doorgeven. Bespaart portokosten: 

info@historischekringdiemen.nl

 

 

Het Bestuur

Voorzitter: Ad Saan    

Secretaris: Peter Texier            

Esplanada de Meer 160

1098 WP  Amsterdam

Tel:  020-6954140

Email: info@historischekringdiemen.nl

Penningmeester: Han Saan

Buitenlust 50 1111 JK  Diemen

Tel: 020-6908213

Iban NL95 INGB 0001525866       

tnv penningmeester HKD

Opgericht 16 maart 1991  

 K.v.K. No. V40537374

 

Nieuwsbrief Historische Kring Diemen

juli 2020

 

Wat een bijzonder jaar is 2020. Een jaar om snel te vergeten maar een jaar dat we nooit zullen vergeten.  Over 10, 25 en vele jaren erna zullen onze nazaten er op hun ‘historische’ wijze naar kijken, net zoals wij steeds terugkijken op de grote Spaanse Griep van 1918. Al voordat premier Rutte op maandagavond 16 maart de ingrijpende maatregelen afkondigde hadden wij als bestuur van de HKD al besloten om alle activiteiten stil te leggen. Het feit dat onze leden zich voornamelijk in de risicogroep bevinden was een van de zwaarwegende redenen.

Dit had natuurlijk gevolgen voor onze jaarplanning.  Zo is de Algemene Leden Vergadering tot nader order uitgesteld, zijn de koffiekletsen afgelast,  is een rondleiding die wij hadden gepland op de Joodse begraafplaatsen uitgesteld en is de onthulling van het monument voor de omgekomen vliegers uitgesteld tot volgend jaar. Maar zoals u voor u ziet is de redactie van ons tijdschrift niet stilgevallen en hebben het voor elkaar gekregen om iin deze moeilijke tijd weer een prachtige uitgave te produceren.  Het bestuur wil ze bij deze daarom hartelijk bedanken.

 

Er is nog een andere groep bezig geweest.  De Canon van Diemen wordt omgebouwd naar een onderwijscanon.  Hier hebben verschillende mensen heel veel tijd ingestoken.  Het concept is er. Het ligt nu bij de gemeente Diemen, die er nog een educatief adviseur naar laten kijken. De doelstelling om dit met Open Monumentdag 2020 op 12 september klaar te hebben wordt vermoedelijk door de Coronacrisis niet gehaald.  Maar we houden u op de hoogte.

 

Bestuurswisseling

Middels deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van een wisseling in het bestuur van de HKD. Het bestuurslid Cora Rijfkogel is verhuisd naar Zeeland en zij is uit het bestuur getreden. Langs deze weg willen we haar heel erg hartelijk bedanken voor de vele jaren dat zij zich heeft ingezet voor de HKD. Mogelijk kunnen we nog afscheid nemen van haar bij een volgende ALV. Vervolgens wil het bestuur een voordracht doen van een nieuw bestuurslid. Het is Hans de Waardt wonende in Buitenlust. Hij is bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. De eerstvolgende ALV zullen we hem aan u voorstellen.

 

Youtube filmpjes HKD

Al jaren worden er door de HKD filmpjes gemaakt over en met Diemenaren en Diemenezen. Om deze filmpjes een grotere bekendheid te geven zijn we bezig deze op Youtube te zetten zodat vele mensen ze kunnen bekijken. Er zijn er al een drietal geplaatst, namelijk van Teiwes, v/d Schot en Nijsten. U kunt ze bekijken door naar het internet te gaan, daar in te typen Youtube en vervolgens in Youtube bij zoeken in te typen historische kring diemen. Veel succes!

 

Ledenwerfactie

Door vertrek en overlijden van een aantal van onze leden is het ledenaantal van de HKD onder de 500 gekomen. We willen daarom een ledenactie starten. En we hebben de volgende actie bedacht. Indien u één nieuw lid aanbrengt dan betaalt u het jaar daarop maar de helft van de contributie, bij twee leden 30% van de contributie. We hopen dat u aan deze actie deel wilt nemen.

 

Monument vliegers HE154 Dit jaar zouden wij op zondag 14 juni het monument voor de vliegers van HE154 in het Diemer Fort onthullen.  Helaas is dit door de Corona niet doorgegaan. Wij hebben nu in overleg met de locatie  en PUUR de onthulling vastgesteld op 13 juni 2021.  Een jaar later dus. Het geeft ons ook wat meer tijd om nog wat extra financiën bij elkaar te krijgen om het project te bekostigen. Daarom hebben wij een online doneeractie gestart. 

Dit kunt u vinden via: https://www.doneeractie.nl/monument-voor-omgekomen-vliegers-wo2-in-diemen/-42202

 

Wij vragen u om deze actie tot een succes te maken. Zoals u in het blad kunt lezen hebben wij ook mooie presse-papiers laten maken die bij de HKD voor € 15,-- verkrijgbaar zijn. Ook de opbrengst hiervan is bedoeld voor het monument.

Meer informatie over het vliegtuig en bemanning vindt u op onze website https://www.he154.nl/

 

Het Bestuur

 

 

Vereniging

Historische Kring

Diemen 

Opgericht 16 maart 1991