Nieuwsbrief 2017

 

 

Nieuwsbrief van de Historische Kring Diemen

2017

  

Aan de leden,

 

De nieuwe nieuwsbrief van 2017, ongeveer oktober / november.  

-------------------------------

 

Nieuwsbrief september 2016

 

Nieuwsbrief van de Historische Kring Diemen

september 2016

 

Aan de leden,

 

Openstelling verenigingsgebouw

De zaterdagen zijn: 10 en 17 september, 15 oktober en 19 november. We hopen u allen te ontmoeten.

 

Excursie

Op zaterdag 8 oktober a.s. willen we een excursie gaan houden naar Naarden vesting.

Afspraak in Naarden 14.00 uur Het betreft een excursie met rondleiding, waarbij u met eigen vervoer naar Naarden komt. Een beperkt aantal mensen die slecht ter been zijn kunnen meerijden met de voorzitter Ad Saan. Gaarne van tevoren opgeven of u meegaat met de excursie.

 

Rectificatie Diemer Nieuws 30 juni

Het betreft de zinsnede dat krakers in Vredehof hebben gewoond. Dat is niet waar.  Arie Roest heeft er met toestemming van de gemeente Diemen tot ca 1992 gewoond. Hij was dus geen kraker. Arie Roest heeft de boerderij in die jaren goed onderhouden en  grotendeels opgeknapt. Het verval trad pas in nadat hij de boerderij van de gemeente moest verlaten. Wel werd al snel  daarna de  nog in goede staat verkerende stal gesloopt. De sloop vond echter pas plaats nadat bouwbedrijf Verwelius de boerderij had verkocht.

 

Diemens Oorlog

 

 

Er zijn nog enkele exemplaren van Diemens Oorlog beschikbaar € 29,50 

 

Emailadres

Gaarne aan de secretaris uw E-mailadres doorgeven. Bespaart portokosten: 

info@historischekringdiemen.nl

 

 

Het Bestuur

Vereniging 

Historische Kring Diemen

 

HKD, steeds in beweging