Historische Kring Diemen,  sinds 1991

Nieuws & Nieuwtjes 2. 

 4. - 3. - 2. - 1. 

HKD Agendanieuws

  

www.diemernieuws.nl

Foto’s: Trudy Kroese 

tenzij anders vermeld

 

 

Het hotel op Bergwijkpark., het hotel 170 kamers - Foto : Trudie Kroese?

 

VIA Hotel in Bergwijkpark open

 

Diemen, 7 september 2018

 

Diemen Het Via Hotel is vandaag geopend

Het hotel aan het diemehof 20 telt 170 kamers en in totaal 744 bedden - gedeeld over 8 verdiepeingen - die beschikbaar zijn voor grote groepen mensen en backpackers. uitconcept an bugelhotel heeft de Engelse opdrachtgever ia al uitgerold over Engeland en zet hiermee nu een eerste stap in Nederland.

 

Het hotel heeft een eigenwijze urban uitstraling, volgens het ontwerp van Oever Zaaijer en het interieurontwerp van Sherly Leysner, Naasr de 170 kamers zijn er een restaurant, een cineroom en nog vele ander voorzieningen die zorgen voor een levendig hotel.

 

Bron: DiemerNieuws

www.diemerkrant.nl

Type dit websiteadres in uw browser

 

Foto Brian Elings

 

Via-Amsterdam Hostel in Diemen klaar voor gasten

 

5 september 2017 Posted on RP

 

Het eerste Via-hotel in Nederland, VIA-Amsterdam in Diemen, is door bouwer Van Wijnen overgedragen aan de eigenaar. Van Wijnen heeft dinsdag de sleutel ”abseilend” uitgereikt aan de Engelse opdrachtgever. Het hostel telt 170 kamers met alles bij elkaar 744 bedden en beschikt over een restaurant, een cinemaroom en andere voorzieningen. Het Diemense hostel op bedrijvenpark Bergwijkpark-Zuid is vooral gericht op grote groepen mensen en backpackers die er voordelig kunnen overnachten in de buurt van Amsterdam. VIA zet met dit project de eerste stap op de Nederlandse markt. Het hostel zou begin september ook de eerste gasten ontvangen maar boeken via de site van VIA lijkt nog niet mogelijk.

 

Op de foto v.l.n.r. Sjoerd Pronk (Van Wijnen), Yuval Hermann en Cyril Ogunmakin (VIA) en Steven de Vlugt (Van Wijnen). Foto Brian Elings 

 

Bron: Diemerkrant

 

Eigen Nieuwsdienst HKD

 

Verdwenen Hotels in Diemen 

Foto's: Beeldbank HKD 

"Zwitser Hotel"

Feest in het Diemense gemeentehuis.Links naast het gemeentehuis het "Zwitser Hotel". Dit hotel werd in 1883 gebouwd met het oog op het in dat jaar te houden Wereldtentoonstelling in Amsterdam.

 

 

Hotel Restaurant De Kroon

Hotel-Restauran "De Kroon" , het enig hotel in Diemen, werd op 15 april 1973 gesloten.Rechts naast het hptel stond een rijtje huizen "De Zeven Wonderen" genaamd.Op de achtergrond de Nic. Lublinkstraat.

 

Bron: Eigen Nieuwsdienst HKD

 

 

 

www.diemernieuws.nl

Foto’s: Trudy Kroese

tenzij anders vermeld

 

Foto: Trudy Kroese

 

Wethouder Klaasse opent nieuwe zaak RataPlan

 

vr 1 sep 2017,

 

DIEMEN - Wethouder Jeroen Klaasse van Economische Zaken heeft vrijdag het nieuwe pand van hergebruikwinkel RataPlan aan de Weesperstraat 140 geopend.

 

RataPlan beschikt in de nieuwe winkel over veel meer ruimte dan in de vorige zaak. Er kunnen veel meer artikelen op een overzichtelijke manier worden getoond aan de klanten.

 

Bron: DiemerNieuws

 

ma 28 aug 2017, Foto Trudy Kroese

 

Reparatie kerkklok begint in september

 

DIEMEN - De kerkklok van de kerk Sint Petrus' Banden functioneert naar verwachting eind september weer. Dit laat het parochiebestuur weten.

 

De motor van de kerkklok is sinds mei defect. De klok staat hierdoor stil en luidt ook niet meer elk half uur. De klok kan wel handmatig worden geluid. Bijvoorbeeld tijdens bijzondere gebeurtenissen zoals een uitvaartdienst.

 

Joost van Westing, lid van het parochiebestuur Sint Petrus' Banden: "De onderdelen die noodzakelijk zijn voor de reparatie van de kerkklok zijn besteld. De onderdelen zijn nog niet bij de klokkenmaker binnen. De verwachting is dat de reparatie volgende maand begint en dat de klok eind september weer loopt."

 

Bron: DiemerNieuws

 

 

College akkoord met nieuwbouw Arent Krijtsstraat,

 

College akkoord met nieuwbouw Arent Krijtsstraat,

gemeenteraad nu aan zet

 

do 24 aug 2017  

 

DIEMEN - Het college van B en W wil een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van een pand aan de Arent Krijtsstraat 1. De gemeenteraad is nu aan zet. Die beslist in september of er al dan niet een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven.

 

Het plan voor hoogbouw op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Hartveldseweg stuit op het nodige verzet van direct omwonenden. Een aantal mensen dat elders in de gemeente woont vindt het evenmin een goed idee.

 

Zienswijzen

Van 1 tot en met 29 juni konden er zienswijzen worden ingediend aangaande het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere waarden. Het college geeft aan ruim dertig zienswijzen te hebben ontvangen en heeft deze beantwoord. De antwoorden staan in een reactienota die de indieners van zienswijzen hebben ontvangen.

Het college van B en W kan pas een omgevingsvergunning afgeven nadat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgeven over de omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan.

 

Raadsvergadering

De voorgestelde verklaring van geen bedenkingen wordt behandeld tijdens de informatieve raadsvergadering van 14 september. Op 28 september neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit over het verlenen van de verklaring van geen bedenkingen.

 

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen ligt tot en met 31 augustus ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. Tot en met 31 augustus kan iedereen schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze indienen bij de gemeenteraad tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar de gemeenteraad, Postbus 191, 1110 AD te Diemen.

 

Bron: DiemerNieuws

 

 

Ronald bij het onderzoek naar de staat van de fundering al een kijkje nemen onder de straat. (Foto: Trudy Kroese)

 

De onderheide straten in de wijk Centrum West

zijn cultureel erfgoed

 

zo 20 aug 2017

 

DIEMEN - Zijn de onderheide straten in Diemen cultureel erfgoed of niet? Dat is de centrale vraag in de masterscriptie van Ronald van Gelder. Hij deed de afgelopen jaren onderzoek naar deze bijzondere straten.

 

Toen een paar jaar geleden de eerste plannen werden gepresenteerd voor een grootscheepse opknapbeurt van de wijk Centrum West bleek dat de gemeente van plan was de onderheide wegconstructie te verwijderen, in de veronderstelling dat deze erg slecht en onveilig was. Doodzonde, vond wijkbewoner Ronald van Gelder meteen al. "Deze wijk is uniek, wat mij betreft zouden gemeente en hogere overheden de 'Nieuwe Buurt' tot cultureel erfgoed moeten verklaren. De gemeente is zich van deze status zeker bewust en staat positief tegenover de gedachte om het aanwezige Diemens cultureel erfgoed zoveel mogelijk te behouden. Diemen heeft niet veel, dus moet hier zuinig op zijn".

 

Bron: DiemerNieuws

 

 

Tien eengezinswoningen op Ouddiemerlaan

en Wilhelminaplantsoen

 

 

do 6 juli 2017

 

DIEMEN - Op de plek waar vroeger het postkantoor stond, komen tien eengezinswoningen van drie en vier verdiepingen. Het gaat om koopwoningen.

 

Achter de woningen worden parkeerplaatsen aangelegd. Het parkeerterrein kan worden afgesloten.

 

De prijzen van de woningen zijn nog niet bekend.

 

==

 

Helemaal in de bouwstijl van Diemerbrug, knap bedacht.

De gevelwand is hersteld

 

webmaster HKD

 

Bron: DiemerNieuws

 

 

www.diemerniwuws.nl

Foto's: Trudy Kroese

tenzij anders vermeld

  

 

Begraafplaats Rustoord gemeentelijk monument

 

DiemerNieuws, ma 12 juni 2017

 

DIEMEN - Tijdens het jaarlijkse herdenkingsconcert op vrijdag 9 juni op begraafplaats Rustoord maakt wethouder Jeroen Klaasse officieel bekend dat delen van Rustoord de status van gemeentelijk monument hebben gekregen.

 

Het gaat om het toegangshek, de aula en de (rechthoekige) indeling van de begraafplaats.

In de vergadering van 9 mei heeft het college van burgemeester en wethouders van Diemen hiertoe besloten.

 

Lees meer in het DiemerNieuws van komende donderdag 15 juni.  

 

 

 

 

Historische Kring Diemen in Daarom Diemen Magazine

 

In het eerste nummer van het Daarom Diemen Magazine is een twee pagina groot artikel van de Historische Kring Diemen opgenomen.

 

In het eerste nummer van het Daarom Diemen Magazine is een twee pagina groot artikel van de Historische Kring Diemen opgenomen.

 

Het stuk gaat over het rijke vereningsleven van Diemen, dat een van de bepalende punten is van het "Daarom Diemen"Het stuk is geschreven door onze hoofdredacteur Taco ten Dam.

 

Het magazine wordt in Diemen deur tot deur verspreid.

 

PDF: HKD in blad Daarom Diemen verme

Vereniging Historische Kring Diemen

Belangrijke mededeling

 

Actueel Nieuws

DiemerNieuws

Diemerkrant

Gemeente Diemen

Daarom Diemen