Monumenten

 

De geschiedenis van Diemen >>>

Monumenten / Monumentencommissie HKD >>>

 

  

Monumenten

Monumentencommissie HKD

 

Rijksmonument St. Petus Banden kerk

 

Zoals elke Diemenaar weet, zijn in de voorbije 20e eeuw vele monumentale panden en pandjes uit het straatbeeld en uit de weilanden van Diemen verdwenen. In 2015 wil de HKD samen met Bond Heemschut een monument redden van de ondergang, namelijk de Grote Rietschuur van de architect van Klingeren. Daarnaast heeft de HKD een monumentencommissie in het leven geroepen. Deze commissie adviseert het bestuur van de HKD over alles wat met monumenten in Diemen te maken heeft. Doel is om waardevolle monumenten voor het nageslacht te bewaren.

 

Monumentencommissie HKD

 

De Historische Kring Diemen heeft een Monumentencommissie opgericht. Zij wil samen met de gemeente Diemen streven naar het behoud van waardevolle monumenten in Diemen

 

 

Rijksmonumenten in Diemen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Diemen

 

Gemeentemonumenten in Diemen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diemen#Monumenten

 

Vereniging

Historische Kring

Diemen 

Opgericht 16 maart 1991