2. Nieuws en Nieuwtjes 

< 3. 2. 1.     

 HKD Agenda Nieuws

 

Het DiemerNieuws maakt eigen foto's

 

 

www.diemerkrant.nl

type dit adres uw browser 

 

Heemschut blij

met behoud Grote Rietschuur Diemen

 

Posted on 18 juli By RP 

 

Erfgoedvereniging Heemschut is zeer verheugd dat de gemeente Diemen de Grote Rietschuur op het Pantarterrein bij Plantage de Sniep wil kopen. ‘’Jarenlang is er gevochten voor het behoud van dit unieke Diemense gebouw,’’ zegt Heemschut. De Grote Rietschuur uit 1952 is een van de weinige nog overgebleven gebouwen van architect Frank van Klingeren. In de hal bevindt zich een bijzondere muurschildering van schilder Pierre van Soest. Pantar had het gebouw jarenlang in gebruik, maar heeft het niet meer nodig. Het gebouw is in 2016 door Heemschut voorgedragen als gemeentelijk monument. Dat heeft het pand gered: doordat De Rietschuur toen een ‘voorbescherming’ kreeg, is sloop van het gebouw tegengehouden. Nu wil de gemeente het historische pand overnemen om er mogelijk een culturele bestemming aan te geven of woningen in de maken.

 

Bron: Diemerkrant

 

 

 

Facebook DiemerNieuws

Foto's Trudy Kroese

tenzij anders vermeld

 

Foto: Aram Goudsmit

 

Voormalig wethouder Alfons Ruitenbeek overleden

 

wo 18 jul 2018

 

DIEMEN - Voormalig CDA-wethouder Alfons Ruitenbeek is dinsdagavond op 98-jarige leeftijd overleden.

 

Ruitenbeek was van 1978 tot 1986 in Diemen wethouder voor het CDA. Voor die tijd was hij zes jaar raadslid in Diemen.

 

"Alfons was van jongs af aan, tot aan zijn laatste dag, een maatschappelijk betrokken burger en actief voor het CDA. Zijn leven zal in Diemen en bij ons niet snel worden vergeten", aldus CDA-fractievoorzitter Janneke de Graaff.

Ruitenbeek was een van de oprichters van Vivos, de Diemense vereniging voor ontwikkelingssamenwerking.

 

Bron: DiemerNieuws

 

 

Impressie van de nieuwe woningen.

 

Eerste werk The Post begint

 

za 30 jun 2018

 

DIEMEN - Op de plek waar het postkantoor heeft gestaan starten maandag 2 juli de werkzaamheden om de grond bouwrijp te maken. De omwonenden kregen vrijdag een brief over de planning van het werk.

 

Op de hoek van het Wilhelminaplantsoen en de Ouddiemerlaan worden 10 woningen gebouwd met de naam The Post.

 

Sloop

Aalberts Bouw begint maandag 2 juli met de sanering- en sloopwerkzaamheden op het terrein. Er moeten nog restanten van de fundering van het voormalig postkantoor worden verwijderd, die bij de sloop van enkele jaren geleden niet zijn meegenomen. De aannemer plant dat dit ongeveer twee weken (10 werkdagen) in beslag neemt en belooft de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

 

Vakantie en Diemer Festijn

In de eerste weken van augustus (week 31 t/m 33) zullen er weinig tot geen werkzaamheden verricht worden in verband met de vakantie. In de weken erna zal het bouwterrein verder bouwrijp gemaakt worden, alleen in week 36 ligt het werk stil in verband met het Diemer Festijn. 

 

Heipalen

In de laatste week van september en de eerste week van oktober is het inbrengen van de heipalen gepland. Dat wordt gedaan door de palen te boren, wat minder overlast oplevert voor de omwonenden dan heien, meldt de aannemer. Voor de zekerheid wordt voorafgaand aan het boren van de palen een bouwkundige opname gemaakt van de direct omliggende woningen.

 

Bron DiemerNIeuws

 

 

Ontwerp A. Krijtsstraat 1 gekozen

 

do 21 jun 2018,

 

DIEMEN Aan de Arent Krijtsstraat 1 komt een gebouw waarvan het dak aan de zijde van de Johan van Soesdijkstraat trapvormig afloopt.

 

Die variant is uit de bus gekomen tijdens de participatiebijeenkomsten over de nieuwbouw.

 

Bron: DiemerNieuws

 Wethouder Lex Scholten geeft aan dat de bewoners zijn uitgenodigd voor een toelichting van de plannen. Die bijeenkomst zal op korte termijn plaatsvinden.

 

 

 

 

 2. Nieuws en Nieuwtjes 

< 3. 2. 1. 

 HKD Agenda Nieuws

 

 

Facebook DiemerNieuws

Foto's Trudy Kroese

tenzij anders vermeld

 

Foto: Trudy Kroese

 

Toekomstige bewoners De Sniep

bezorgd over woontorens

 

ma 11 jun 2018,

 

DIEMEN - De plannen van de gemeente Diemen om in woonwijk Plantage de Sniep twee hoge woongebouwen bij de tramlus te realiseren, stuiten op weerstand van de kopers van de naastgelegen huizen. Dit blijkt uit een brief die de toekomstige bewoners van Plantage de Sniep onlangs hebben gestuurd aan het college van B en W.

 

Er liggen plannen om in en bij de keerlus van het eindpunt van lijn 9 appartementencomplexen te bouwen. De keerlus van de tram is hiervoor onlangs breder gemaakt. Beide gebouwen bestaan uit gesloten woonblokken van afwisselend 4 en 5 woonlagen en hebben elk een hoogteaccent van 27 meter. Deze woonblokken komen naast de eengezinswoningen die op dit moment in de wijk Plantage de Sniep worden gebouwd.

 

Wethouder Lex Scholten geeft aan dat de bewoners zijn uitgenodigd voor een toelichting van de plannen. Die bijeenkomst zal op korte termijn plaatsvinden.

 

Lees meer in het DiemerNieuws van donderdag 14 juni.

 

Bron DiemerNieuws

 

De  Diemerkrant maakt eigen foto's

 

 

www.diemerkrant.nl

type dit adres uw browser  

Onderzoek verhuizen OBA

naar Omval vordert

 

Posted on 10 juli By RP 

 

Het onderzoek naar de mogelijkheden om de Openbare Bibliotheek in Diemen te verhuizen van de huidige locatie aan het Wilhelminaplantsoen naar Theater de Omval begint zijn voltooiing te naderen. Directeur Michiel Hatenboer van de Omval: ‘’We hopen nog voor de vakantie een betrouwbare inschatting te hebben van de kosten van de noodzakelijke uitbreiding van het gebouw (aan de achterzijde) en aanpassingen aan het bestaande gedeelte. Op basis van die inschatting gaat de gemeente rekenen om de financieringsmogelijkheid te bekijken.’’ In het nieuwe college-akkoord van Diemen staat ook dat de gemeente wil investeren in de komst van de bibliotheek naar De Omval. ‘’Dus wij zijn optimistisch,’’ aldus Hatenboer.

 

Bron: Diemerkrant

 

 

 

Brandweerkazerne van Diemen

krijgt weer vorm

 

Posted on By 9 juli 2018 vy RP

 

De brandweerkazerne in het centrum van Diemen begint langzaam weer vorm te krijgen. Het grootste deel van de kazerne aan de D.J. den Hartoglaan is gesloopt en nu is aannemer BAM Bouw en Techniek volop bezig met de herbouw. Het nieuwe gebouw krijgt, zoals nu zichtbaar is, twee bouwlagen met kantoren, kleedruimten, een kantine, instructieruimte en technische ruimten. De kazerne houdt ook tijdens de bouw een vaste bezetting die tijdens de werkzaamheden is gehuisvest in enkele containers achter het gebouw. De planning is dat de nieuwe brandweerkazerne van Diemen in september in gebruik genomen kan worden.

 

Bron: DiemerKrant

 

  

 

Diemen groeit door naar 33.000 inwoners

 

Posted on 7 jui 2098 By RP 

 

Diemen zal in aan het eind van 2022 volgens de huidige verwachting 33.417 inwoners tellen. Dat zijn er dan rond de 4.300 meer dan tegen het einde van dit jaar. Volgend jaar moeten er rond de 2.000 mensen bijkomen, onder meer door de oplevering van een aantal blokken in Holland Park, de uitbreiding van de studentencampus bij station Diemen-Zuid en projecten op Plantage de Sniep. In 2020 wordt een aanwas verwacht van 1.450 mensen, opnieuw door Holland Park maar ook door de nieuwbouw op Punt de Sniep. In 2021 en 2022 zwakt de groei weer sterk af naar rond de 400 nieuwkomers per jaar. Bovendien ‘verdwijnen’ er in 2022 ook zo’n 600 bewoners doordat de container woningen in Bergwijkpark worden afgebroken.

 

Bron: Diemerkrant

 

  

Vereniging Historische Kring Diemen