Boeken

 

Ons tijdschrift >>>

Boeken >>>

 

 

Onze boeken 

 

Eigen uitgave boekenserie over Diemen

 

Boek "Diemens Oorlog nog" te koop.

 

Bij de Historische Kring Diemen zijn nog enige exemplaren van het in 2015  door de HKD uitgebrachte boek “Diemens Oorlog” te koop.

 

€ 29,50

 

Het boek geef in tekst en beeld een gedetailleerd beeld van het dagelijks leven in Diemen in de oorlogs-jaren van WW2.

 

Het gaat te ver om alle onderwerpen op te sommen, maar het boek is een aaneenschakeling van fascinerende verhalen die een beeld geven van een zware en zwarte periode uit de Diemense geschiedenis.

 

Het boek kost € 29,50  

Bestellingen aan: of ophalen tegen contante betaling, op iedere maandagmorgen tussen 09.30 uur en 12.00 uur bij de Historische Kring Diemen, geb. De Schakel, Burg. Bickerstraat 46b.  

 

Ook zijn er nog vele jaargangen van het tijdschrift te koop: info; 

 

Bestellingen aan: info@historischekringdiemen.nl of ophalen tegen contante betaling, op iedere maandagmorgen tussen 09.30 uur en 12.00 uur bij de Historische Kring Diemen, geb. De Schakel, Burg. Bickerstraat 46b. 

 

 

Vereeniging Historische Kring Diemen