De HKD is op zoek naar historische voorwerpen of objecten.

 

De Historische Kring Diemen is op zoek naar historische voorwerpen of objecten uit Diemen om haar collectie uit te breiden. 

 

De HKD beschikt al over een redelijke collectie, maar uitbreiding hiervan is zeer gewenst in verband met de inrichting van een Oudheidskamer.

 

De voorwerpen kunnen uiteraard ook in bruikleen worden genomen.

Bijgaand een voorbeeld van voorwerpen of objecten.

 

 

Aanmeldingen kunnen via onze mail:  info@historischekringdiemen.nl

of tijdens de open uren van de HKD op iedere maandagmorgen.

 

Adres: Burgemeester Bickerstraat 46b, 1111 CC Diemen

 

  

Vereniging 

Historische Kring Diemen

 

HKD, steeds in beweging