Bestuur HKD, Contact

 

Voorzitter: Ad Saan 

Info: voorzitter@historischekingdiemen.nl 

  

Secretaris: Peter Texier            

Esplanada de Meer 160

1098 WP  Amsterdam

Tel:  020-6954140

Email: info@historischekringdiemen.nl

 

Penningmeester: Han Saan

Buitenlust 50 1111 JK  Diemen

Tel: 020-6908213

Iban NL95 INGB 0001525866       

tnv penningmeester HKD

 

Opgericht 16 maart 1991  

 

K.v.K. No. V40537374  

 

 

Bestuur

Het bestuur van de Historische Kring

Diemen bestaat uit de volgende leden:

Ad Saan, voorzitter - voorzitter@historischekingdiemen.nl        

Peter Texier, secretaris - info@historischekringdiemen.nl

Han Saan, penningmeester - saan44@zonnet.nl                

Frans Deckers, webmaster - email@historischekringdiemen.nl

Ellen van Meurs, lid -  ellenvanmeurs@hotmail.nl

Hans de Waardt, lid - hans.de.waardt@vu.nl

 

Belangrijke mededeling

Wij zoeken mensen voor de versterking

van het HKD Bestuur. en de werkgroepen

Aanmelden: iedere maandagmorgen

tussen 09.30 uur en 12.00 uur

bij de Historische Kring Diemen,

De Schakel, Burg. Bickerstraat 46b.

 

Aanmelden per e-mail:

Bii onze voorzitter: voorzitter@historischekingdiemen.nl

Bij onze secretaris: info@historischekringdiemen.nl

  

Wat doen wij?

       

Bezoekadres:

Historische Kring Diemen                     

Burg. Bickerstraat 46b

1111 CC Diemen

-

Correspondentieadres Secretaris: 

p/a Burg, Bickerstraat 46b          

1111 CC Diemen

   

IBAN NL95INGB0001525866                            

ANBI fiscaal nummer 805649438

E-mailadres: info@historischekringdiemen.nl

 

Statuten

De statuten zijn op te vragen

bij de secretaris van de HKD.

Emailadres: 

info@historischekringdiemen.nl

 

Financiën

 

Ledenaantal

3-7-2020: 475

 

Oprichtingsjaar HKD

De Historische Kring Diemen is opgericht 16 maart 1991

Info@historischkringdiemen.nl

 

Vereniging

Historische Kring

Diemen 

Opgericht 16 maart 1991