Bestuur HKD, Contact

 

Voorzitter: Ad Saan 

voorzitter@historischekringdiemen.nl

  

Secretaris: Peter Texier            

Esplanada de Meer 160

1098 WP  Amsterdam

Tel:  020-6954140

Email: info@historischekringdiemen.nl

 

Penningmeester: Han Saan

Buitenlust 50 1111 JK  Diemen

Tel: 020-6908213

Email: penningmeester@historischekringdiemen.nl     

tnv penningmeester HKD

 

Iban NL95 INGB 0001525866

 

Opgericht 16 maart 1991  

 

K.v.K. No. V40537374  

 

 

Bestuur

Het bestuur van de Historische Kring

Diemen bestaat uit de volgende leden:

Ad Saan, voorzitter  -  voorzitter@historischekringdiemen.nl

Peter Texier, secretaris -info@historischekringdiemen.nl

Han Saan, penningmeester - penningmeester@historischekringdiemen.nl             

Frans Deckers, webmaster - f.deckers1@ziggo.nl

Ellen van Meurs, lid -  ellenvanmeurs@hotmail.nl

Hans de Waardt, lid - hans.de.waardt@vu.nl

 

Belangrijke mededeling

Wij zoeken mensen voor de versterking

van het HKD Bestuur. en de werkgroepen

Aanmelden: iedere maandagmorgen

tussen 09.30 uur en 12.00 uur

bij de Historische Kring Diemen,

De Schakel, Burg. Bickerstraat 46b.

 

Aanmelden per e-mail:

Bij onze voorzitter:cvoorzitter@historischekringdiemen.nl

Bij onze secretaris: info@historischekringdiemen.nl

 

Wat doen wij?

       

Bezoekadres:

Historische Kring Diemen                     

Burg. Bickerstraat 46b

1111 CC Diemen

-

Correspondentieadres Secretaris: 

p/a Burg, Bickerstraat 46b          

1111 CC Diemen

info@historischekringdiemen.nl

   

IBAN NL95INGB0001525866                            

ANBI fiscaal nummer 805649438

E-mailadres: penningmeester@historischekringdiemen.nl

 

Statuten

De statuten zijn op te vragen

bij de secretaris van de HKD.

Emailadres:cinfo@historischekringdiemen.nl

 

Financiën

 

Ledenaantal

3-7-2020: rond de 475

 

HKD 30 jaar

De Historische Kring Diemen is opgericht 16 maart 1991

info: voorzitter@historischekringdiemen.nl

 

 

Vereniging 

Historische Kring Diemen

 

HKD, steeds in beweging