ANBI status

 

 

HKD ALV 2020/2021 en

30 jarig jubileum, mogelijk op

zaterdag 25 september 2021

 

UITNODIGING HKD ALV 2020

 

Burgemeester Bickerstraat 46-A, 1111 CC Diemen.

 Zaterdag 21 maart 14.00 uur, grote zaal.

Zaal open 13.30 uur.

 

 De Financiële stukken 2019 - 2020, van de HKD.

Deze Financiële stukken worden uiterlijk een week

voor de ALV van 21 maart gepubliceerd, dat zijn:

 

Balans per 31 december 2019

Staat van baten en lasten 2019

Begroting voor het jaar 2020

Toelichting jaarrekening 2020

Cijfers Canon Diemen 2019

Ledenbestand de HKD 2019

Rooster aftreden bestuur 

 

Financieën etc. 2019 / 2020 - Klik hier >

 

  

Financiele stukken 2018 - 2019

  

Balans per 31 december 2018

 

Status van baten en lasten 2018

 

Begroting 2019

 

Algemeen jaarverslag 2018

  

 

 

 

Vereniging 

Historische Kring Diemen

 

HKD, steeds in beweging