Financiën etc. 2019 / 2020

 

 

Balans per 31 december 2019

 

 

 

Staat van baten en lasten over 2019

  

 

Begroting voor het jaar 2020

 

 

Toelichting jaarrekening 2019

 

 

 

Cijfers Canon Diemen 2019

 

 

Ledenbestand de HKD per 1-1-2019

  

 

Rooster aftreden bestuur

 

 

 

 

 

 

 

Vereeniging

Historische Kring Diemen

Opgericht 16 maart 1991