De Geschiedenis van Diemen

 

De Canon van Diemen

 

 

De geschiedenis van Diemen >>>

Monumenten / Monumenten commissie

 

 

 

Beeldbank HKD

 

Documentenbank HKD

 

Oud burgemeester van Diemen de heer Bob de Hon zei altijd: "Diemen is ouder dan Amsterdam". En dat is inderdaad het geval. Diemen is waarschijnlijk ontstaan in de 12e eeuw langs of aan de mond van het veenriviertje De Diem.

  

De geschiedenis van Diemen

Tekening Diemen:  Rembrandt

 

Diemen ontleent zijn naam aan het riviertje de Diem , dat in de middeleeuwen een verbinding vormde tussen de Bijlmermeer, de Gaasp en de Zuiderzee. Zo'n duizend jaar geleden werd het veenweidegebied ontgonnen en streken de eerste bewoners neer. Waarschijnlijk waren zij afkomstig uit de omgeving van Utrecht.Uit opgravingen is gebleken dat er vanaf de 11e eeuw bewoning was nabij de Diem. De oudste vondsten dateren uit 1033, en daarmee is Diemen een van de eerste nederzettingen in deze omgeving en zo'n twee eeuwen ouder dan Amsterdam. In de 13e eeuw werd de Diem afgedamd met de Diemerdam in de Diemerzeedijk.

 

Te Oud-Diemen leefden de bewoners op een circa drie meter hoge terp, nabij de huidige nieuwbouwwijk  Diemen-Noord, waar een houten kerk en huizen stonden. Restanten van een stenen kerk uit de 15e eeuw zijn bij 

archeologische teruggevonden. De funderingen van de kerk op de begraafplaats 'Gedenk te Sterven' zijn weer zichtbaar gemaakt.

 

In de 17e eeuw was Oud-Diemen de kern, en de bewoners leefden hoofdzakelijk van de veeteld. In deze eeuw is dit dorpje diverse keren door Rembrandt in etsen en tekeningen vereeuwigd.

 

Na de aanleg van de Muidertrekvaart en Weespertrekvaart in 1638 en 1640 verplaatste het centrum van de gemeente zich naar de Diemerbrug, bij de huidige Hartvelseweg. In de nieuwe nederzetting Diemerbrug werden in de 18e en 19e eeuw kerken, winkels, bedrijven, scholen en woningen gebouwd.

 

De smederij aan de Ouddiemerlaan uit 1749, de gerestaureerde Schuilkerk de Hoop uit 1787 en het voormalige raadhuis aan de uit 1882 zijn tastbare geschiednis uit die tijd. De r.-k. kerk Sint Petrusbanden aan de Hartvelteseweg dateert uit 1910.

 

Tot 1896 behoorde ook de Buurtschap Outersdorp bij Diemen, dat lag op de plaats van het huidige Amsterdamse Flevopark, maar werd geannexeerd door Amsterdam voor de bouw van de Indische Buurt waarbij de buurtschap verdween.

 

Vanaf halverwege de 20e eeuw begon Diemen sterk te groeien als forensengemeente van Amsterdam. De sindsdien gebouwde nieuwbouwwijken hebben het karakter van het agrarische oude dorp veranderd in een modern stedelijk dorp. De oude dorpen groeiden aaneen en voorts verrezen Diemen-Noord en Diemen-Zuid. Diemen heeft zich weten te handhaven als zelfstandige gemeente ingeklemd tussen Watergraafsmeer, Duivendrecht, Amsterdam en Gooise Meren.

 

 

Vereniging 

Historische Kring Diemen

 

HKD, steeds in beweging