Wie kent deze foto?

 

Deze foto uit 1935 is van een uitje van de St Petrusschool naar Bergen.

Wie kan ons helpen om de namen van de deelnemers te achterhalen.

Wij zijn zeer benieuwd.

 

Info sturen naar: info@historischekringdiemen.nl

 

 

 

Ons heden is het verleden

is het verleden van de torkomst.

 

 

Nieuwsbrief

Wie van u kent 

deze foto?