Over ons + Bestuur HKD

 

1. Bestuur

2. Statuten

3. Ledenaantal

4. Oprichtingsjaar 

5. Jaarverslag 2016 >>>

6. Financiële jaarstukken '16

7. ANBI status

 

Belangrijke mededeling

Wij zoeken mensen voor

de versterking van het HKD Bestuur.

Aanmelden: iedere maandagmorgen

tussen 09.30 uur en 12.00 uur

bij de Historische Kring Diemen,

De Schakel, Burg. Bickerstraat 46b.

 

Ook mag u, als proef en info, bij een 

bestuursvergadering aanwezig zijn. 

De eerstvolgende bestuursvergadering 

is op dinsdagavond 4 juli, om 20.00 uur.

De Schakel, Burg. Bickerstraat 46b.

 

Aanmelden per e-mail:

bij onze secretaris: 

info@historischekringdiemen.nl

of onze voorzitter:

adsaandiemen@gmail.com

of bij de webmaster

email@historischekringdiemen.nl

 

1. Bestuur

Het bestuur van de Historische Kring

 

Diemen bestaat uit de volgende leden:

Ad Saan, voorzitter - adsaandiemen@gmail.com         

Peter Texier, secretaris - info@historischekringdiemen.nl

Han Saan, penningmeester - saan44@zonnet.nl                

Frans Deckers, webmaster - email@historischekringdiemen.nl

Cora Rijfkogel, lid - cora.rijfkogel@gmail.com

Ellen van Meurs, - lid ellenvanmeurs@hotmail.nl

 

Rooster aftreden bestuur (11 april 2017) pdf >>>

 

Correspondentieadres:                        

Bezoekadres:

Historische Kring Diemen                     

Burg. Bickerstraat 46B

p/a                                        

Rietzangerweg 104          

1111 VN Diemen

   

IBAN nl95ingb0001525866                            

ANBI fiscaal nummer 805649438

E-mailadres: info@historischekringdiemen.nl  

 

2. Statuten

De statuten zijn op de vragen bij de secretaris van de HKD.

Emailadres: 

info@historischekringdiemen.nl 

 

3. Ledenaantal

Per 31-12-2014 had de HKD 547 leden en per 31-12-2015 was dit aantal gedaald tot 512.

Wij denken dat met name de recessie hier een rol in heeft gespeeld.

 

Diemen, 9 februari 2016 

Opgemaakt door J.P. Texier, secretaris.

 

4. Oprichtingsjaar HKD

De Historische Kring Diemen is opgericht in maart 1991

 

Menuknop