Jaarverslag 2016

 

 

 

1. Bestuur >>>

2. Statuten >>>

3. Ledenaantal >>>

4. Oprichtingsjaar >>> 

5. Jaarverslag 2016 

 

Jaarverslag van de HKD: 2016 

 

Algemeen jaarverslag van de Historische Kring Diemen over het jaar 2016

 

Het bestuur 

In 2016 is mevrouw Ellen van Meurs tot het bestuur toegetreden en is Ad Saan benoemd tot voorzitter van onze vereniging. John Cuijpers, Jaap Haag en Noor van Mens zijn afgetreden als bestuursleden. Zij worden hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. 

 

Activiteiten 

-Jubileum en ALV op 15 maart 

-lezing Watersnood op 1 juni door Jaap Haag 

-Diemerfestijn op 10 september 

-Jubileum op 17 september 

-excursie Naarden op 8 october 

-vrijwilligersavond op 18 november -gesprekken met wethouder Klaasse en politieke partijen - oprichting van de Monumentencommissie met de leden: Dick van Dijk, Erik van Dijk, Wiard Krook en Ad Saan.

 

Contributieverhoging De contributie van de HKD werd in 2016 verhoogd naar € 22,50.

 

Oudheidskamer/verenigingsgebouw 

In 2016 is verder gegaan met de inrichting van ons gebouw. Met een subsidie van de gemeente is apparatuur aangeschaft. 

 

Grote Rietschuur Gedurende het gehele jaar is er overleg geweest met de gemeente, Pantar en Bond Heemschut voor het behoud van de Grote Rietschuur, eigendom van Pantar. We hopen hier in 2017 meer over te kunnen zeggen.

 

Jubileum 2016 Het afgelopen jaar stond natuurlijk in het teken van ons 25 jarig jubileum. 

In maart werd het jubileum officieel gevierd tijdens de ALV. Met als hoogtepunten de benoeming van 3 oud bestuursleden ( John Cuypers, Noor van Mens en Jaap Haag als erelid. Daarnaast werd John Cuypers door burgemeester Erik Boog ook nog eens geridderd ! 

In september werd de publieksviering gehouden met als thema “De Ouddiemerlaan” Door de inzet van vele vrijwilligers en het mooie weer werd dit een zeer geslaagd evenement, waarbij tijdens de opening zelfs 3 (oud)- burgemeesters aanwezig waren. 

 

Het tijdschrift 

Ook dit jaar weer 2 tijdschriften met grote aandacht voor het 25 jarig jubileum en aandacht voor de Ouddiemerlaan. 

 

Interviews Dit jaar zijn er 4 interviews gehouden met: 

Dick van Dijk 

Bob de Hon 

Riek van Eewijk 

Cor Bakker Hennipman 

Financiën 

 

Het boekjaar 2016 werd met een positief saldo afgesloten.Dit werd mede veroorzaakt door de lagere kosten van het 25 jarig jubileum en hogere inkomsten bij dit evenement. 

 

Werkgroepen 

Ook in 2016 zijn tal van werkgroepen onverdroten verder gegaan met hun activiteiten. 

 

Ledenaantal 

Per 31-12-2015 had de HKD 512 leden en per 31-12-2016 was dit aantal met één toegenomen tot 513. 

 

Diemen, 9 februari 2017 

Opgemaakt door J.P. Texier, secretaris.

  

Menuknop