Bron kaartje: WikipediA

Buttons: Rood: Blijvend belangrijk

 Nieuws en Nieuwtjes

 Oranje Actueel Nieuws

 

Welkom bij de Historische Kring Diemen

 

Dit website design en onderhoud zijn vrijblijvend aangeboden

door HKD-bestuurslid Frans Deckers, (Studio Fradeck - Diemen) 

 

Algemeen contact: Info@historischekringdiemen.nl

 

Downloaden HKD-formulieren:

Lid van worden de HKD?

 

Respect hebben voor anderen geldt voor ons allemaal! 

 

Uw website is ook zichtbaar op Desktop,

Laptop, Tablet en de bekendste Mobile Phone's.

 

Contact Bestuur HKD: info@historischekringdiemen.nl

HKD Webmaster: email@historischekringdiemen.nl

 

Het dorp - Video

 

 ​Op mijn andere websites,

wordt ik ook niet beschoten.

www.fradeck.nl

 

 

  

 

 

Ons heden is het verleden

van de toekomst...

 

Nieuwsbrief

Wie van u kent 

deze foto?